Wij zijn BioCheck

Topsport en wetenschap zijn de pilaren van het fundament van BioCheck. In 2015 zijn wij opgericht door oud-Olympiër Patrick van Luijk en oud-longfunctieanalist Stans van der Poel, met als doel mensen regie te geven over hun herstelvermogen en energiecapaciteit. Als organisatie richt BioCheck zich op gepersonaliseerde energiemanagement en prestatie van een individu op basis van persoonlijke realtime fysiologische data met wetenschappelijke onderbouwing. 

Daardoor herstellen onze klanten in ons curatieve Herstelprogramma sneller van stress-, vermoeidheid- en burn-out klachten wanneer ze zijn uitgevallen. Door de preventieve programma’s hebben onze werkzame klanten meer energie, zijn beter geconditioneerd en hebben kennis vergaard over fysiologische processen om duurzaam aan het werk te blijven en meer werkgeluk te ervaren.

Onder begeleiding van zorgverleners richten wij ons met onze programma’s op ruim 30% van de oorzaken van het langdurig ziekteverzuim van medewerkers. Dat zijn 1,2 miljoen Nederlanders.

Inmiddels zijn er ruim 250.000 metingen gedaan met de BioCheck software.

Missie

Onze droom is regie over eigen herstel en energie te kunnen teruggeven aan iedereen die dit kwijt is of kwijt dreigt te raken. Dit draagt bij aan een fitte, veerkrachtige en gezonde samenleving die een betere balans heeft tussen inspanning en ontspanning. Niet maximaliseren, maar optimaliseren.

Visie

Het creëren van een win-win situatie voor medewerker en werkgever:

A
Medewerkers en anderen op weg helpen naar een gezonder en vitaler leven op basis van objectieve data, bewustwording en educatie. Hierdoor krijgen zij de regie en handvatten over hun energie en belastbaarheid terug.

B
Realiseren van kostenbesparing voor werkgevers door een daling in verzuim en verloop te creëren en de duur van uitval te verkorten. Er wordt bijgedragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers wat resulteert in meer werkplezier, betere prestaties en meer inzicht in eigen gedragspatronen.

Kernwaarden

Dit zijn de 5 kernwaarden van BioCheck.

Binnen BioCheck zijn we open, eerlijk en oprecht. Op een respectvolle manier proberen we bij onze normen en waarden te blijven. In iedere situatie kunnen we op een transparante manier verantwoording afleggen over ons eigen gedrag en keuzes. Het gedrag wat we hanteren is gebaseerd op professioneel handelen:

  • Hoogwaardige kennis: Evidence Based programma en meetmethodiek o.b.v. objectiviteit
  • Hoogwaardige faciliteiten: verzorgde en schone behandel- en trainingsomgeving met kwalitatief goede materialen
  • Efficiënt handelen: slagvaardigheid naar de behoeften van elkaar en van de klant, zonder onnodige (wacht)tijd, geld, uren of werkzaamheden te gebruiken

In een continue veranderende maatschappij en werkklimaat is het belangrijk binnen BioCheck om aan te passen aan veranderende behoeften van klanten en organisaties met inachtneming en waarborging van goede kwaliteit.

Bij het inzetten van de methodologisch geteste protocollen streeft BioCheck ernaar om het individu centraal te stellen. Het creëren van een persoonlijk, op maat gemaakt programma, zonder verlies van kwaliteit, is daarbij het streven.

BioCheck wil van toegevoegde waarde zijn in de maatschappij en in de zorgsector, door de regie over eigen herstel en energie terug te geven aan iedereen die dit kwijt is of kwijt dreigt te raken.

BioCheck draagt op deze manier bij aan een fitte, veerkrachtige en gezonde samenleving op de lange termijn. Daarnaast streeft BioCheck ernaar dat de medewerker vrijheid heeft om zich te ontwikkelen binnen het werk. Hierdoor is de medewerker in staat om passievol een meerwaarde te leveren binnen de organisatie en voldoening te ervaren als individu.

BioCheck is een lerende organisatie. Binnen BioCheck is het belangrijk om te blijven ontwikkelen. Door middel van reflecteren, evalueren, opbouwende feedback en voortschrijdend inzicht zijn we bij BioCheck op zoek naar verbetering van het aanbod door te leren, aanpassen en groeien.

In dit proces is kennisdeling een belangrijk aspect. Zowel binnen de organisatie, als in samenwerking met opdrachtgevers, partners en klanten is het delen van kennis onze manier om tot verbetering te komen.

BioCheck werkt graag samen met organisaties die duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers belangrijk vinden, waardoor medewerkers zich fitter en vitaler voelen, productiever en creatiever zijn.

Een onderdeel van kwalitatief goede zorg is volgens BioCheck dat de geleverde zorg langdurig effect heeft. Door middel van bewustwording, educatie en eenvoudige tools wil BioCheck de regie over gezondheid teruggeven aan het individu, waardoor mensen zelfstandig gezond(er) kunnen worden en blijven.

10-08-2012 ATLETIEK: OLYMPISCHE SPELEN OLYMPIC GAMES 2012 LONDON 
Patrick van Luijk neemt het estafettestokje over van Giovanni Codrington tijdens de 4x100 meter. 

Foto: Soenar Chamid

Achtergrond methode

Stans van der Poel is Co-Founder van BioCheck en de bedenker en ontwikkelaar van verschillende apparaten, die de ademhaling en de hartslag in beeld brengt. Als longfunctieanalist herkende ze ontregelde ademhalingen en legde ze het verband tussen verschillende klachten en een ontregelde ademhaling. Omdat er geen geschikte apparatuur was om de ademhaling goed te meten en daarbij ook de hartslag inzichtelijk te hebben, besloot ze dit zelf te ontwikkelen.

Na deze reconditionerings methode met succes in ziekenhuis Gooi Noord te hebben ingezet sloeg ze haar vleugels uit. Haar apparatuur en meetsysteem heeft ze medisch laten valideren. En dit verdiende een groter publiek dan één ziekenhuis. Daarom begon ze haar methode te onderwijzen. Deze methode richt zich op het verbeteren van de conditie en ademhaling van iedereen die daar baat bij zou kunnen hebben.

Daarnaast begeleidt Stans mensen naar een goede sportprestatie zoals de marathon en is ze inspanningsfysioloog bij Team Reggeborgh. Stans heeft verschillende boeken geschreven zoals: “de Hardlooprevolutie” en “Chronische Vermoeidheid nooit meer”. 

Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase

Martin Luther King, Jr.