Privacy Policy

BioCheck BV, maart 2022 KvK 64199657 


Wij zijn Biocheck B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.biocheck.nl (de Website), onze online applicatie (de App) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op de Website, gebruik maakt van onze App, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw gegevens namelijk alleen als we ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst, als we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, als we een gerechtvaardigd belang erbij hebben en/of als je ons toestemming hebt gegeven. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen we een aantal van onze Diensten niet aan je leveren.

Grondslagen

Wij zijn Biocheck B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.biocheck.nl (de Website), onze online applicatie (de App) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij ermee?

Persoonlijk account
Deze hierna te noemen gegevens slaan we op onder je persoonlijke account. Je kunt deze gegevens altijd inzien, en eventueel wijzigen, als je inlogt in je persoonlijke account.

De volgende gegevens verwerken wij om de uitovereenkomst met jou te kunnen uitvoeren, aan onze wettelijke (administratie)plicht te kunnen voldoen en/of omdat je vrijwillig ervoor hebt gekozen de informatie te delen. De vrijwillige informatiedeling kun je elk gewenst moment stopzetten. Dit zijn de gegevens:
• je naam;
• je adresgegevens en woonplaats;
• je e-mailadres;
• je telefoonnummer;
• een foto waar je herkenbaar op staat (optioneel);
• adres- en contactgegevens van je werkgever;
• betaalgegevens.

We slaan ook je IP-adres op, maar dit is niet zichtbaar voor jou. De volgende gegevens worden verwerkt door ons omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van de analyse van je prestaties die worden gemeten. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou en/of omdat je vrijwillig ervoor hebt gekozen de informatie te delen. De vrijwillige informatiedeling kun je elk gewenst moment stopzetten.
Dit zijn de gegevens:
• je leeftijd;
• je geboortedatum;
• je geslacht;
• je locatie (optioneel);
• je beroep;
• overige gegevens die je verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch (optioneel).

De volgende bijzondere gegevens worden verwerkt door ons omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de analyse van je prestaties en om het vermogen van je herstel te bepalen. Aan de hand van deze gegevens wordt geanalyseerd hoe jij functioneert in rust en onder stress en wat je maximale vermogens zijn. Op basis van deze analyses stippelen wij de juiste toepassing van de methode Powered by Biocheck voor je uit ter bevordering van je herstel. De grondslagen voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst met jou en je toestemming. Je kunt elk gewenst moment je toestemming hiervoor intrekken. Het is dan niet meer mogelijk gebruik te maken van onze App en onze Diensten.

Dit zijn de gegevens:
• de metingen van je hartcoherentie;
• de metingen van je hartslag;
• de metingen van je ademhaling.

Verder worden de resultaten van de metingen verwerkt in grafieken over je vermogen tot herstel. Deze grafieken worden opgeslagen onder je persoonlijk account. Hiermee kun je de voortgang inzien. Deze grafieken zijn met jouw toestemming inzichtelijk voor jezelf, ons en eventueel je bedrijfsarts.

Met jouw toestemming anonimiseren we de resultaten van de metingen voor statistisch onderzoek. De geanonimiseerde resultaten kunnen worden gebruikt in statistieken over algemeen fitheidniveau en kostenbesparingen. Met jouw toestemming mag je werkgever deze geanonimiseerde statistieken inzien.

Tot slot kun je onder je persoonlijke account je wachtwoord en je gebruikersnaam opslaan. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. Deze gegevens zijn niet zichtbaar en alleen voor jouw kenbaar.

Niet persoonlijke informatie
We verzamelen ook informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website of App gebruikt, zoals:
• de naam van de browser die je gebruikt;
• het besturingssysteem dat je gebruikt;
• op welk platform je onze website bezoekt.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor BioCheck B.V. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief
Wij bieden nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties, informatie over ons programma, e-learning, aanpassingen in ons programma en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bezoekersinformatie
Wij kunnen personen die onze vestigingen en locaties bezoeken (naam, identificatie en bedrijfscontactgegevens) vragen zich te registeren en we kunnen gebruikmaken van cameratoezicht, zowel omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen, als in verband met wettelijke voorschriften.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
• beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;

• de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
• 24/7 Rapid Detection & Response Service
• geheimhoudingsverklaringen van werknemers;
• back-ups van de gegevens

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan 2 jaar na het aflopen van jouw programma. Daarna worden deze gegevens automatisch verwijderd. Het is dan ook niet mogelijk om deze gegevens op een later termijn te herstellen, op te vragen of te gebruiken.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservices. Zij zullen zorgdragen voor de opslag van de gegevens. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Soms delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsarts en de werkgever waaraan, zoals hierboven uitgelegd, alleen met jouw toestemming de omschreven informatie wordt gedeeld.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken indien jij binnen de Europese Unie werkt en woont. Zonder jouw toestemming zullen wij jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
• de website snel is;
• we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
• we verbeteringen kunnen testen;
• je optimale lokale informatie krijgt.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.biocheck.nl/cookie-policy.

Wijziging van Privacy Policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
• je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
• je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. Als je ervoor kiest om jouw toestemming in te trekken kunnen wij helaas geen diensten meer leveren. Er vindt geen restitutie van de betaalde opdrachten plaats.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Contact

Security Officer
Richard van der Linden
securityofficer@biocheck.nl

Biocheck B.V.
Sjanghailaan 275
3066 SJ Rotterdam
KvK-nummer: 64199657