E-Health programma BioCheck maakt medewerkers Erasmus MC vitaler en duurzaam inzetbaar

Zorgpersoneel werkt onder grote druk, nu en in de komende jaren. Om medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden, maakt het Erasmus MC gebruik van het E-Health programma van BioCheck. ‘Collega’s voelen zich fitter en hebben een betere balans in hun leven,’ zegt Sonja Smits, arbeids- en organisatiedeskundige bij de interne arbodienst van het Rotterdamse ziekenhuis.

De uitdaging

Sonja Smits is programmamanager van Hart voor Erasmus. Dit is een vitaliteitsplatform voor alle medewerkers van het Erasmus MC. ‘We zijn Hart voor Erasmus kort na de uitbraak van COVID-19 gestart,’ vertelt Sonja. ‘Zoals iedereen weet, was de coronaperiode een pittige tijd voor ziekenhuizen. Zeker in het begin, toen we het virus nog niet goed kenden en veel coronapatiënten in het ziekenhuis belanden.’

‘Vanuit de arbodienst wilden we nog meer doen voor onze mensen om hen zoveel mogelijk vitaal en veerkrachtig te houden,’ aldus Sonja. ‘Zeker omdat we in de zorg doorgaans beter voor anderen zorgen dan voor onszelf. We negeren veel signalen. Dat is niet goed. Daarom zochten we naar manieren om onze mensen te helpen bij het voorkomen van vermoeidheids- en burn-outklachten.’

De oplossing

In de zoektocht kwam het Erasmuc MC terecht bij het E-Health programma van BioCheck. ‘Dat was in onze ogen een goede aanvulling op ons aanbod,’ vervolgt Sonja, die zelf deels meedeed om te ervaren hoe het programma werkt. ‘Via het E-Health programma kun je op een laagdrempelige manier zelf aan de slag met je vitaliteit, onder meer door de app te gebruiken en zelfstandig drie keer per week te trainen. Daarnaast is BioCheck anders dan andere programma’s, doordat meer de fysieke dan de cognitieve invalshoek wordt gekozen. Ook het gebruik van data en het dagelijks je waarden meten via een app, is onderscheidend. Dat spreekt een deel van onze collega’s erg aan.’

‘Zelf vond ik het prettig dat de BioCheck-app je dagelijks aan het werk zet. Daardoor blijft het leven. Je bent dan elke dag bezig met je eigen gezondheid en vitaliteit. Bij veel andere apps is het alleen in het begin interessant; daarna verwatert het. Wat ik ook handig vond, is dat je kunt chatten met je coach. Dan is een vraag snel gesteld, zeker omdat er ook snel geantwoord wordt. Ook de videocalls met je begeleider zijn van toegevoegde waarde. Die maken het traject persoonlijker, maar het helpt ook bij het interpreteren van data. Bovendien zijn die calls voor sommigen een stok achter de deur.’

Een groep van 15 medewekers volgde een half jaar lang het E-Health programma. ‘We vonden het een goed idee om het traject af te trappen met een webinar,’ vertelt Sonja. ‘Hierin legden Patrick van Luijk en Stans van der Poel meer uit over de visie van BioCheck en de wetenschappelijke onderbouwing van de programma’s. Bij het Erasmus MC houden we van wetenschappelijk onderzoek en data. Dat sloot dus goed aan bij de belevingswereld van onze mensen. Uiteindelijk kregen we op basis van dat webinar 40 aanmeldingen, terwijl we maar 15 plekken hadden voor de pilot.’

De resultaten

Na afloop werden de metingen geanalyseerd en vulden alle deelnemers een evaluatieformulier in. Gemiddeld nam het herstelvermogen (het beter in staat zijn om te herstellen) van de deelnemer met 17 procent toe, een hoog percentage bij een werkende populatie. De CIS-score (Checklist Individuele Spankracht, die subjectieve vermoeidheid en gerelateerde gedragsaspecten meet) viel 33 procent lager uit – eveneens een hoge score voor werkenden.

‘Alle deelnemers bleven onder de kritische lijn, waarbij vermoeidheid problematisch wordt,’ zegt Sonja. ‘Ook gaven ze aan een betere conditie te hebben, zich fitter te voelen en een betere balans te ervaren in hun leven. Dat zijn waardevolle inzichten. Ze laten zien dat dit programma van BioCheck werkt. 78 procent van de deelnemers gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.’

Voor het Erasmus MC als werkgever zijn die resultaten belangrijk. Sonja: ‘Onze mensen zijn daardoor vitaler en zodoende beter en duurzamer inzetbaar. Dat is ontzettend belangrijk, want we hebben de nodige capaciteitsuitdagingen. Enerzijds wachten we op jonge, talentvolle zorgmedewerkers. Maar aan de andere kant willen we onze huidige medewerkers behouden. Dat lukt beter als ze vitaal zijn en hun werk goed kunnen volhouden. Dan vinden ze het werk ook leuker. Het zou zonde zijn als kennis en ervaring verloren gaat, omdat mensen oververmoeid raken.’

Het vervolg

Na de succesvolle kennismaking start binnenkort een tweede traject met medewerkers van het Erasmus MC. Sonja: ‘Daarbij passen we enkele dingen aan ten opzichte van de pilot. Mede op advies van BioCheck duurt het programma nu de reguliere achttien weken in plaats van zes maanden. Daardoor is het voor collega’s wellicht motiverender om mee te doen. En ook makkelijker vol te houden. Ook voegen we een extra meting toe aan het einde van het traject, zodat we nog beter de verschillen tussen voor en na deelname kunnen zien.’

‘We bekijken ook de andere programma’s van BioCheck,’ besluit Sonja. ‘Je kunt niet bij iedereen vermoeidheids- of burn-outklachten voorkomen; we willen ook collega’s met deze klachten ondersteuning aanbieden. Uiteindelijk verwacht ik dat de programma’s een vast onderdeel worden van ons Hart voor Erasmus programma. Het is écht een mooie aanvulling op wat we al aanbieden.’

Wil je meer weten over de diverse herstel- en vitaliteitsprogramma’s die BioCheck aanbiedt? Kijk op deze pagina of neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden, via https://biocheck.nl/contact/.  

Ontdek meer